Thursday, April 15, 2010

Тамурагийн цех

4 хүнтэй цех. 500,000$ үнэтэй лазераар төмөр зүсэгч зузаан төмөр зүснэ.


Зүсч байгаа байдал эхлээд нүх гаргаад дараа нь зүсч эхэлнэ

Энэ зургын дагуу. Зургыг хажуу өрөөнд компьютер дээр 30 минутанд зурав.
Бүтээгдэхүүн
Хог хаягдал
Нугалагч

Түүний хэвүүд
Жижиг лазер(300,000$) хуучин нь 100,000$ байдаг. Дээрхээс нимгэнийг зүснэ илүү хурдан юм.
Бүтээгдэхүүн

No comments: