Thursday, April 15, 2010

Ямазакигийн төмрийн цех

4 хүнтэй төмрийн жижиг хийц хийдэг үйлдвэр.Цөмөлж нүх гаргадаг машины удиррдлагын самбар

Удирдлагаас нүхний хэмжээг оруулахад энэ хэвүүдээс тохирох нь автоматаар сонгогдоно.

Хуучны цөмөлж нүх гаргах машин


Өөрсдөө хийсэн нүх гаргах хэвүүд, зороод дараа нь төмрөө халаагаад тосонд хийж хатаадаг.

Төмөр хонхойлгож хэвлэж байна.Хонхойлгох хэв


БүтээгдэхүүнNo comments: